IQNA

Ang Kandovan ay isa sa tatlong mabatong mga nayon sa mundo at isa sa pinakamagandang atraksyong panturista sa lalawigan ng Silangang Azarbaijan. Ang nayon na ito ay matatagpuan malapit sa lungsod ng Osvo at mayroon pitong libong taon na kasaysayan. Karamihan ng katanyagan ng Kandovan ay matatagpuan sa mga bahay na ginawa sa hugis ng bahay pulut-pukyutan doon sa mga kabatuhan.