IQNA

Bawat taon, sa pagdating ng banal na buwan ng Ramadan, ang Dambana ng Dambana, ang banal na dambana ng Qamar Bani Hashim, Hazrat Abu al-Fazl al-Abbas (PBUH), ay ipagdiriwang ang ritwal ng araw-araw na pagdiriwang ng Banal na Qur'an.