IQNA

Walang bansa ang gusto sa kanila, ngunit dapat sila na ipagtanggol. Ang opisyal na salaysay ng pandaigdigang komunidad ay nagmungkahi na ang Rohingya dapat na boluntaryong sumali sa Myanmar sa kaligtasan at karangalan.

Gayunpaman, inaangkin ng mga opisyal ng U.N na ang mga takas na Rohingya ay maaaring hindi makabalik sa Myanmar sa darating na mga taon. Ang Rohingya na kampo ng takas ay matatagpuan sa timog-silangan ng Bangladesh, na kung saan ang isang milyong Muslim na Myanmar na mga dayuhan ay naging pinakamalaking kampo ng takas sa mundo. Ang Rohingya ay isang tribu na ang karamihan ay mga Muslim at naging biktima ng tumpok ng pagpatay ng lahi sa pamamagitan ng hukbo ng Myanmar sa huling bahagi ng 2017.