IQNA

Ang Pagpupulong “Amerika at mga Krimen sa Siglo” ay ginanap ngayon, 10 Tir (July 1) ng buwan sa pagdiriwang na Linggo ng Amerikanong Karapatang Pantao, na may pakikilahok ng maraming mga dalubhasa at mga eksperto sa lokal at pandaigdigan doon sa Farabi na Bulwagan ng Unirbersidad ng Teknolohiya ng Amir Kabir.