8 Pinatay bilang Saudi Pwersa ng Raid Village malapit sa Qatif

Mga lokal na mapagkukunan, na humihiling ng pagkawala ng lagda, sinabi ng mga pwersang panseguridad naka-stormed sa Sanabes village ng Tarout Island noong Sabado ng hapon, na nagpapalitaw ng isang palitan ng putok sa mga lokal na residente.

Ang mga pinagkukunan ay idinagdag na ang dalawang kilalang pagsalungat ng mga numero ay pinabayaan sa proseso.

Ayon sa Reuters, walong mga tao ang napatay sa panahon ng mabigat na pagsalakay.

Ang Saudi Arabia ay lumawak na kung ano ang mukhang pulitikal-naudyok ng mga pag-aresto, pag-uusig, at paniniwala sa mapayapang disentey na mga manunulat at mga kampanya ng karapatang pantao.

Ang Silangang Lalawigan ay naging tanawin ng mapayapang demonstrasyon mula noong Pebrero 2011. Ang mga protestante ay hinihingi ang mga reporma, kalayaan sa pagpapahayag, pagpapalabas ng mga bilanggong pampulitika, at pagtapos sa pang-ekonomiya at relihiyon diskriminasyon laban sa mayaman sa rehiyon ng langis.

Ang mga protesta ay nakamit ng isang mabigat na pagsalakay ng rehimen, na may mga pwersa ng rehimen na nagtataas ng mga hakbang sa seguridad sa buong lalawigan.

Sa nakalipas na mga taon, ang Riyadh ay muling tinukoy ang mga batas laban sa terorismo upang itaguyod ang aktibismo.

Noong Enero 2016, pinaalis ng mga awtoridad ng Saudi na Shia cleric na si Sheikh Nimr Baqir al-Nimr, na isang walang pagsasalita na kritiko ng rehimeng Riyadh. Nimr ay naaresto sa Qatif, Lalawigan ng Eastern, noong 2012.

 

http://iqna.ir/en/news/3468489