Sentrong Islamiko ng New Delhi ay Magsagawa ng Kumperensya ng Imam Ali (s.k.n.k.)

Ang programa ay gaganapin upang gunitain ang ika-1400 na anibersaryo ng pagkamartir ng Imam.

Ang tatlong-araw na kumperensya ay gaganapin ngayong Agosto 17-19.

Ang Safinat-ul-Huda Islamic Institute and the Religious Minorities Commission ng New Delhi ay tutulung sa pagsasagawa ng kumperensya.

Kabilang sa mga dumalo sa pang-eskolar na kaganapan ay ang pinuno ng Samahan para Magkakalapit ang Islamikong mga Paaralan ng Kaisipan na si Ayatollah Mohsen Araki.

 

http://iqna.ir/fa/news/3834774