IQNA

33岁的阿塞拜疆妇女图扎尔·穆罕默德扎德历时三年用50米透明丝绸和1.5公升黄金和白银墨把《古兰经》绘制在了丝绸上。


Şeffaf ipek sayfalı Kur'an-ı Kerim


Şeffaf ipek sayfalı Kur'an-ı Kerim


Şeffaf ipek sayfalı Kur'an-ı Kerim


Şeffaf ipek sayfalı Kur'an-ı Kerim


Şeffaf ipek sayfalı Kur'an-ı Kerim


Şeffaf ipek sayfalı Kur'an-ı Kerim


Şeffaf ipek sayfalı Kur'an-ı Kerim


Şeffaf ipek sayfalı Kur'an-ı Kerim