فصلنامه اخلاق در ایستگاه 62

فصلنامه اخلاق در ایستگاه 62

شصت و دومین شماره از فصلنامه اخلاق به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به زیور طبع آراسته شد.
دوفصلنامه کتاب قیم در پله 25

دوفصلنامه کتاب قیم در پله 25

بیست و پنجمین شماره دوفصلنامه کتاب قیم به صاحب‌امتیازی دانشگاه کاشان منتشر شد.
فصلنامه پژوهش‌های قرآنی در ایستگاه 99

فصلنامه پژوهش‌های قرآنی در ایستگاه 99

نود و نهمین شماره از فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های قرآنی به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
هفتادو چهارمین شماره «بصائر» منتشر شد

هفتادو چهارمین شماره «بصائر» منتشر شد

هفتادو چهارمین شماره نشریه «بصائر» ویژه اساتید شبکه ملی قدرت نرم، از سوی سازمان بسیج اساتید کشور منتشر شد.
اعتبارسنجی کاربست روش «‌نظریه زمینه‌ای» در دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث

اعتبارسنجی کاربست روش «‌نظریه زمینه‌ای» در دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث

بیست و نهمین شماره از دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) به زیور طبع آراسته شد.
شماره جدید دوفصلنامه «روان‌شناسی فرهنگی» منتشر شد

شماره جدید دوفصلنامه «روان‌شناسی فرهنگی» منتشر شد

سازمان سمت شماره جدید دوفصلنامه «روان‌شناسی فرهنگی» ویژه بهار و تابستان 1400 را منتشر کرد. 
شماره جدید دوفصلنامه «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی» منتشر شد

شماره جدید دوفصلنامه «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی» منتشر شد

چهل و پنجمین شماره دوفصلنامه «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی» از سوی سازمان سمت به صورت الکترونیکی منتشر شد. 
درنگی بر پیوند تاریخی «معتزله‌» و «تفویض» در نشریه پژوهش‌های فلسفی، کلامی

درنگی بر پیوند تاریخی «معتزله‌» و «تفویض» در نشریه پژوهش‌های فلسفی، کلامی

هشتاد و هشتمین شماره از نشریه پژوهش‌های فلسفی – کلامی به صاحب امتیازی دانشگاه قم منتشر شد.
فضای نزول آیه وارثان زمین با تکیه بر تفاسیر فریقین

فضای نزول آیه وارثان زمین با تکیه بر تفاسیر فریقین

سیزدهمین شماره از دوفصلنامه پژوهش‌های تفسیر تطبیقی به صاحب امتیازی دانشگاه قم منتشر شد.
افساد فی‌الارض و محاربه از منظر فقه و حقوق

افساد فی‌الارض و محاربه از منظر فقه و حقوق

چهل و پنجمین شماره از فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی به صاحب امتیازی دانشگاه قم به زیور طبع آراسته شد.