برچسب ها
برچسب: مضامین شیعی
در برنامه رادیو کتاب سه‌شنبه ۲۹ مرداد؛
مضامین شیعی در کتاب‌های چاپی آغازین بررسی می‌شود
کد خبر: ۳۸۳۶۳۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸


استاندارد سازی سینمای دینی؛ یک ضرورت یا نیاز/ 1
دهنادی: مهمترین شرط موفقیت آثار دینی وفاداری آنها به تاریخ است/ سینمای دینی جای تجربه اندوزی نیست
کد خبر: ۳۷۳۱۸۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰


«جلوه‌های هنر شيعی در نگاره‌های عصر صفوی» چاپ شد
کد خبر: ۲۴۷۲۳۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۰/۱۰


هنر و تمدن شيعی/
خيالی‌نگاری و نقاشی قهوه‌خانه‌ای؛ مصاديق بارز تأثيرگذاری مفاهيم عاشورايی بر هنر ايرانی
کد خبر: ۲۴۵۰۵۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۸/۲۸


معرفی مقالات برتر همایش ملی «تشیع و تبرستان»
کد خبر: ۲۴۳۵۸۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۸/۰۱


هنر اسلامی متكی بر هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی دين اسلام است
کد خبر: ۲۳۱۴۸۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۲/۱۱


آيات سوره مباركه اعراف مانيفست عمل هنرمندان قرار بگيرد
کد خبر: ۲۳۱۰۴۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۲/۰۴


66 هنرمند تجسمی «زيارت وارث» را نگارگری می‌كنند
کد خبر: ۲۰۶۵۵۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۱۰/۲۶


66 هنرمند تجسمی «زيارت وارث» را نگارگری می‌كنند
کد خبر: ۲۰۶۴۵۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۱۰/۲۵


بزرگترين كتابخانه ديجيتالی تشيع راه‌اندازی می‌شود
کد خبر: ۱۸۴۱۰۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۸/۰۲


در نشست همايش خوشنويسی «مكتب اصفهان» مطرح شد
آيات قرآن، هنر خوشنويسی را به قدسيت رسانده است
کد خبر: ۱۵۱۳۷۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۸۵/۰۹/۲۱


رجبی
«جلوه‌های هنر شيعی در نگاره‌های عصر صفوی» چاپ شد
کد خبر: ۱۱۶۳۰۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۰/۱۱


هنر و تمدن شيعی/ حسينی‌راد عنوان كرد
خيالی‌نگاری و نقاشی قهوه‌خانه‌ای؛ مصاديق بارز تأثيرگذاری مفاهيم عاشورايی بر هنر ايرانی
کد خبر: ۱۱۳۹۹۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۸/۲۹


معرفی مقالات برتر همایش ملی «تشیع و تبرستان»
کد خبر: ۱۱۲۴۱۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۸/۰۱


سيد رضی موسوی عنوان كرد
هنر اسلامی متكی بر هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی دين اسلام است
کد خبر: ۹۹۶۴۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۲/۱۱


حسينی (ژرفا) تصريح كرد
آيات سوره مباركه اعراف مانيفست عمل هنرمندان قرار بگيرد
کد خبر: ۹۹۱۸۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۲/۰۴