برچسب ها
برچسب: منتظران قزوین
اجتماع عظیم منتظران ظهور در راهپیمایی «حرم تا حرم» قزوین
کد خبر: ۳۸۰۵۰۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱


قرائت قرآن؛ دريچه‌ای به سوی فهم و درك مفاهيم قرآنی
کد خبر: ۲۵۸۶۰۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷


نقش مؤسسات قرآنی در پرورش استعداد‌های قرآنی كشور/85
كارگروه‌های فكری؛ مهم‌ترين عامل جهت‌دهی برنامه‌های نخبگان قرآنی در مؤسسات
کد خبر: ۲۵۵۱۲۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۴/۰۲


آغاز ثبت نام دوره‌های آموزش قرآن در مؤسسه اميد منتظران قزوين
کد خبر: ۲۵۳۳۱۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۲/۲۴


اجرای طرح آموزش علوم قرآنی در مؤسسه مؤسسه اميد منتظران قزوين
کد خبر: ۲۵۳۳۱۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۲/۲۴


آغاز ثبت نام دوره‌های آموزش علوم قرآنی در مؤسسه اميد منتظران قزوين
کد خبر: ۲۴۲۲۲۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۷/۰۸


آغاز كلاس‌های‌ آموزش قرآن در مؤسسه اميد منتظران قزوين
کد خبر: ۲۴۲۲۲۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۷/۰۸


آغاز ثبت نام دور‌ه‌های تربيت معلم قرآن در مؤسسه اميد منتظران قزوين
کد خبر: ۲۳۶۸۰۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۴/۲۴


آغاز دوره تربيت معلم قرآن در مؤسسه اميد منتظران قزوين
کد خبر: ۲۳۶۴۵۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۴/۱۹


اجرای طرح حفظ قرآن در مؤسسه اميد منتظران قزوين
کد خبر: ۲۳۶۳۳۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۴/۱۸


پرورش استعداد قرآنی نيازمند حضور مربيان خلاق در مؤسسات است
کد خبر: ۲۳۰۹۲۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۲/۰۲


دوره تربيت مدرس روخوانی در قزوين برگزار شد
کد خبر: ۲۲۸۰۹۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۰۷


آغاز دوره تربيت مدرس قرآن در مؤسسه اميد منتظران قزوين
کد خبر: ۲۲۷۹۱۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۰۳


برگزاری دوره تربيت معلم قرآن در مؤسسه اميد منتظران قزوين
کد خبر: ۲۲۷۷۶۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۰۱


اجرای طرح قرآنی تفسير «نسيم‌حيات‌16» در قزوين
کد خبر: ۲۰۵۹۴۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۱۰/۱۵


اجرای طرح قرآنی تفسير «نسيم حيات 16» در مؤسسه اميد منتظران قزوين
کد خبر: ۲۰۵۸۹۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۱۰/۱۴


اجرای طرح قرآنی تفسير «نسيم حيات 16» در قزوين
کد خبر: ۲۰۵۸۸۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۱۰/۱۴


منصوره اميدواری تصریح کرد
قرائت قرآن؛ دريچه‌ای به سوی فهم و درك مفاهيم قرآنی
کد خبر: ۱۲۸۴۳۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷


نقش مؤسسات قرآنی در پرورش استعداد‌های قرآنی كشور/85 منصوره اميدواری مطرح كرد
كارگروه‌های فكری؛ مهم‌ترين عامل جهت‌دهی برنامه‌های نخبگان قرآنی در مؤسسات
کد خبر: ۱۲۴۷۲۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۴/۰۴


آغاز ثبت نام دوره‌های آموزش قرآن در مؤسسه اميد منتظران قزوين
کد خبر: ۱۲۲۷۸۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۲/۲۸