IQNA

Imam Ali (AS): "Ana Samun Aljanna Ne Ta Hanyar Aiki Ba Ta Hanyar Buri Ba." (Ghurar Al-Hikam Wa Durar Al-Kalim, Page 350, Hadith 4355)

Ana Samun Aljanna Ne Ta Hanyar Aiki Ba Ta Hanyar Buri Ba