اخبار مهم

دوشنبه 7 اردیبهشت 1394
حشمتی بیان کرد:

مؤلف «حلیة القرآن» خود حلیه قرآنی شد

%d9%85%d8%a4%d9%84%d9%81-%c2%ab%d8%ad%d9%84%db%8c%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%c2%bb-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%af

فعالیت‌های قرآنی‎ - گروه فعالیت‌های قرآنی: معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم تکریم استاد سیدمحسن موسوی بلده گفت: مؤلف «حلیة القرآن» خود حلیه قرآنی یعنی زینت و زیور قرآنی شده است.

دوشنبه 7 اردیبهشت 1394
شهریار پرهیزکار:

فن تلاوت منحصر در موسیقی نشود/ قاری باید حافظ هم باشد

%d9%81%d9%86-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%af-%d9%82%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af

معارف - گروه حوزه‌های علمیه: استاد شهریار پرهیزکار در نشست تخصصی قرائت‌پژوهی ضمن تاکید بر تربیت قاریان حافظ قرآن گفت: نباید به گونه‌ای ورود کنیم که کل تلاوت قرآن ما محصور در موسیقی شود.

دوشنبه 7 اردیبهشت 1394

واکنش آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی به سخنان اخیر رئیس جمهور

%d9%88%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%b4-%d8%a2%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b8%d9%85%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1

معارف - گروه حوزه‌های علمیه: مفسر قرآن کریم با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور درباره وظایف نیروی انتظامی، با نادرست خواندن این اظهارات، گفت: اجرای احکام اسلامی وظیفه همگانی است.

دوشنبه 7 اردیبهشت 1394
کارشناسان حوزه نشر پیشنهاد کردند؛

بازنگری در مکان و ساعت برپایی نمایشگاه بین‌المللی قرآن

%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86

ادب و هنر - گروه ادب: ماه مبارک رمضان امسال، بیست و سومین برگ کتاب نمایشگاه بزرگ بین‌المللی قرآن کریم، به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای قرآنی جهان اسلام ورق می‌خورد که در همین رابطه کارشناسان حوزه نشر پیشنهاداتی را درباره تغییر زمان و...

دوشنبه 7 اردیبهشت 1394
محمدزاده:

استاد «موسوی‌بلده» پدر آموزش نوین قرآن کریم در عصر حاضر است

%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%c2%ab%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c%e2%80%8c%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%87%c2%bb-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

فعالیت‌های قرآنی‎ - گروه فعالیت‌های قرآنی: مدیر رادیو قرآن در مراسم تکریم استاد موسوی‌بلده گفت: بدون شک براساس یافته کارشناسانه و آموزش‌های جدید قرآن می‌توانیم استاد موسوی‌بلده را پدر آموزش نوین قرآن کریم در عصر حاضر بدانیم.

دوشنبه 7 اردیبهشت 1394
پاکتچی:

مطالعات تطبیقی عهدین می‌توانند ابزاری برای تفسیر قرآن باشند

%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%b9%d9%87%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%af

معارف - گروه اندیشه: امروزه در دنیای بسیار کوچکی زندگی می‌کنیم و برای رسیدن به یک گفت‌وگوی بین دینی نیازمند آگاهی از عهدین هستیم؛ مطالعات، معنای قرآن را برای ما روشن‌تر می‌کند و می‌توان به عنوان ابزاری تفسیری از مطالعه عهدین استفاده کرد.

دوشنبه 7 اردیبهشت 1394
موسوی‌بلده تأکید کرد:

نقش مهم علمای علم تجوید در ماندگاری تلفظ صحیح حروف قرآن

%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%81%d8%b8-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86

فعالیت‌های قرآنی‎ - گروه فعالیت‌های قرآنی: علمای علم تجوید در کنار پرداختن به مسئله معنوی انس با قرآن، تلفظ صحیح حروف قرآن را ماندگار کردند و لذا پس از هزار و ۵۰۰ سال، امروزه تا ۹۹ و نیم درصد مطمئن هستیم که این تلفظ حروف، همان تلفظ صدر اسلام است.

دوشنبه 7 اردیبهشت 1394
رئیس کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی:

برنامه‌های ملی و بین‌المللی، مبنای جذب اعتبارات پژوهش و آموزش عالی قرآنی است

%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c%d8%8c-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

معارف - گروه دانشگاه: اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در حوزه پژوهش و آموزش عالی قرآنی بر مبنای مدل «نیازمحور و ظرفیت‌پرداز»، تنها متعلق به اجرای برنامه‌های ملی و بین‌المللی است.

دوشنبه 7 اردیبهشت 1394
بهمنی تصریح کرد:

نیاز اصولی منابر به قرآن بنیان بودن/ با سطح مطلوب فاصله داریم

%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d9%85%d8%b7%d9%84%d9%88%d8%a8-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85

اجتماعی - گروه جامعه: عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، با اشاره به اینکه منابر، به صورت اصولی نیاز به قرآن بنیان بودن دارند، گفت: استفاده از منابع قرآنی در منابر به حد مطلوب نرسیده‌‌ است.

دوشنبه 7 اردیبهشت 1394
قره‌شیخلو عنوان کرد:

انجام بدون توقع فعالیت‌های قرآنی؛ محور صفات اخلاقی استاد «موسوی‌بلده»

%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c%d8%9b-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1-%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%c2%ab%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c%e2%80%8c%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%87%c2%bb

فعالیت‌های قرآنی‎ - گروه فعالیت‌های قرآنی: رئیس سازمان دارالقرآن در مراسم تکریم استاد موسوی‌بلده گفت: در طول سال‌ها آشنایی با استاد، ندیدم که استاد در برابر انجام امور قرآنی، توقعی داشته باشند که این موضوع محور تمامی صفات اخلاقی استاد است.

دوشنبه 7 اردیبهشت 1394
یادداشت/

همراهی عدالت و اقتدار اسلامی در متن کتاب‌الله

%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87

معارف - گروه اندیشه: قرآن که منشاء رفتار مسلمین در حوزه‌های خصوصی و عمومی است، با تاکید بر عدالت، مفهوم اقتدار دولت اسلامی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

آرشیو
عکس
%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%87
مسجدجامعی عنوان کرد؛
پایبندی استاد «موسوی‌بلده» به سنت‌های چند صد ساله قرآنی در برگزاری جلسات
محمدزاده:
استاد «موسوی‌بلده» پدر آموزش نوین قرآن کریم در عصر حاضر است
اعضای شورای علمی چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی منصوب شدند
خوش‌منش تاکید کرد:
مهارت شنیدن قرآن در جامعه نهادینه شود
پرهیزکار :
قاریان حافظ قرآن تربیت شوند
موسوی‌بلده تأکید کرد:
نقش مهم علمای علم تجوید در ماندگاری تلفظ صحیح حروف قرآن
حجت‌الاسلام حشمتی:
ایران در خلق آثار هنری با مضامین دینی توانمند است
پاکتچی:
مطالعات تطبیقی عهدین می‌توانند ابزاری برای تفسیر قرآن باشند
قره‌شیخلو عنوان کرد:
انجام بدون توقع فعالیت‌های قرآنی؛ محور صفات اخلاقی استاد «موسوی‌بلده»
در نشست دانشگاه علامه طباطبائی؛
راهکارهای قرآن و عترت برای مقابله با مفاسد اجتماعی بررسی شد
حشمتی بیان کرد:
مؤلف «حلیة القرآن» خود حلیه قرآنی شد
راه رسیدن به عبودیت الهی را در «نشانی آسمان» پیدا کنید
برگزاری نشست تخصصی خراسان‌شناسی در نمایشگاه کتاب تهران
محمدنیاکان خبر داد:
شناسایی اعضای اتاق فکر جشنواره سفرنامه و خاطره‌نویسی رضوی
اجرای طرح ارزیابی دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی با موضوع توسعه و ترویج فرهنگ نماز
ثبت اولین موقوفه شهرستان ابرکوه در سال جاری
در بخش کتبی صورت می‌گیرد؛
برگزاری مسابقات سی‌امین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های منطقه سه کشور در مشهد
۲۰ خرداد،
آخرین مهلت ارسال اثر به جشنواره ملی فیلم مستند و کوتاه رضوی یزد
اجرای طرح چهره به چهره در استان یزد
ابلاغ ثبت «منبر مسجد جامع ندوشن» در آثار ملی کشور
ابراهیمیان عنوان کرد:
دیدگاه شهید مطهری درباره غنا/ تفکیک موسیقی نیاز به کار علمی دارد
ششمین دوره جایزه ادبی پروین کلید خورد
برگزاری نشست «ضرورت بازاندیشی در نظام آموزش حقوق»
انتقال بیش از هزار نسخه کتب قدیمی علمی و دینی به دانشگاه شهیدچمران اهواز
کتاب «یادگاران ۲۶» سردار شفیع‌زاده رونمایی می‌شود
هیئت داوران نخستین جشنواره عکس «قاب سرخ» معرفی شدند
موسوی عنوان کرد:
پیگیری اخذ سند ۳۰ هزار رقبه استان فارس در سال جاری
ایرانی‌خواه خبر داد:
قول مساعد وزیر بهداشت برای توسعه دانشکده طب و دین
خوش‌منش تاکید کرد:
مهارت شنیدن قرآن در جامعه نهادینه شود
حجت‌الاسلام پژمان‌فر:
صداوسیما در پوشش بین‌المللی مسابقات قرآن نقش اساسی دارد
فردا؛
قرعه کشی جوایز سومین مرحله طرح تربیت حافظان قرآن اوقاف فارس برگزار می‌شود
انتشار شماره جدید ماهنامه «شمس‌الولایه» در عراق
اصلاح تصورات نادرست از اسلام در مسجد نور آمریکا
مستند زندگی «صادق آهنگران» در مرحله تدوین است
«حجاب برداشته» از بردباری بانوان مسلمان آمریکا می‌گوید
رامجردی اظهار کرد:
حمایت‌های مناسب نیک‌اندیشان عرصه سلامت در ساخت بیمارستان تخصصی سرطان جنوب
فروش ۴۰ میلیارد ریال اوراق وقف جمعی در استان فارس
مراسم هفتگی مسجد مقدس جمکران اعلام شد
حجت‌الاسلام شرفخانی عنوان کرد:
غربت یک حکم الهی به نام وقف در کشور
آیت‎الله استادی:
خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران عبادت است
همایش تجلیل از پدران و فرزندان شهدا در قم برگزار می‌شود
سقاچی:
برگزارکنندگان نماز صبح شیراز تجلیل می‌شوند/ اجرای ۲۳ جشن مردمی میلاد علوی
توزیع سه هزار جلد کتاب اعتکاف در کردستان
مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم در اهواز برگزار شد
مهدوی:
نیازمند همکاری سمن‌ها جهت توسعه و ترمیم فرهنگ امر به معروف هستیم
1392 © تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به خبرگزاری بین المللی قرآن است و استفاده غیر قانونی از آن پیگرد قانونی دارد