iqna

برخی منبری‌ها با مطالب دروغ مردم را فریب می‌دهند

برخی منبری‌ها با مطالب دروغ مردم را فریب می‌دهند

گروه حوزه‌های علمیه: استاد حوزه علمیه با اشاره به برخی مطالب دروغ که در منابر گفته می‌شود، گفت: برخی از منبری‌های بی سواد ما می‌گویند امام حسین(ع) را دوست داشته باشید و اگر اقدام اشتباهی هم بکنید، به دلیل آن محبت به بهشت می‌روید که این ادعا دروغ است، زیرا براساس قرآن، ایمان و عمل صالح، شرط ورود به بهشت است.
نظرسنجی
دور اول طرح تلاوت محبوب
احمد ابوالقاسمی
محمدرضا پورزرگری
حمید شاکرنژاد
سعید طوسی
منصور قصری‌زاده
یادداشت
گفتگو
گزارش