اخبار مهم

یک شنبه 10 اسفند 1393
محمد عباسی بیان کرد:

همه توجهات حافظان به حُسن حفظ و غفلت از وقف‌ و ابتداهای صحیح

%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d9%8f%d8%b3%d9%86-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d9%88-%d8%ba%d9%81%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%82%d9%81%e2%80%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad

فعالیت‌های قرآنی‎ - گروه فعالیت‌های قرآنی: داور مسابقات سراسری قرآن کریم با بیان اینکه سطح کیفی رقابت‌های رشته حفظ در روزهای ابتدایی مسابقات، قابل قبول نبوده است، گفت: دلیل این امر هم توجه بیش از حد به حُسن و صحت حفظ بوده است.

یک شنبه 10 اسفند 1393
مدیر گروه قرآن و حدیث دانشگاه قم:

«تفسیر جامع» در ارائه تفسیر روایی فارسی کم‌نظیر است

%c2%ab%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%c2%bb-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%85%e2%80%8c%d9%86%d8%b8%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

معارف - گروه اندیشه: مدیر گروه قرآن و حدیث دانشگاه قم معتقد است که «تفسیر جامع» در مقایسه با «مجمع البیان» و «تبیان» به تفسیر اخباری‌ها نزدیک‌تر است، اما این تفسیر اخباری محض محسوب نشده و در تفسیر روایی فارسی کم‌نظیر است.

یک شنبه 10 اسفند 1393
مرادخانی مطرح کرد:

بررسی هنجارشناسی و موقعیت‌شناسی جهت استفاده از داشته‌های فرهنگی در جشنواره آیات

%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa

فارس - گروه هنر: معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر لزوم استفاده از هنجارشناسی و موقعیت‌شناسی در برنامه‌های هنری گفت: در این صورت می‌توان با توجه به داشته‌های فرهنگی از جشنواره هنری آیات بهره‌برداری صحیحی کرد.

یک شنبه 10 اسفند 1393

مرحله فینال رشته حفظ کل قرآن بانوان در حال برگزاری است/ راه‌یابی دو روشندل به فینال

%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%da%a9%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%af%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84

آذربایجان شرقی - گروه فعالیت‌های قرآنی: هم‌اکنون هشت بانوی متسابق راه‌یافته به مرحله فینال رشته حفظ کل قرآن بانوان بر حسب نوبت قرعه به ترتیب به سؤالات داوران پاسخ می‌دهند.

یک شنبه 10 اسفند 1393
امیرنیا:

۲۱ استان در سال ۹۴ هفته‌های قرآن و عترت برگزار می‌کنند

%db%b2%db%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b9%db%b4-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af

فعالیت‌های قرآنی‎ - گروه فعالیت‌های قرآنی: مدیرکل تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد از برگزاری هفته‌های قرآن و عترت در ۲۱ استان کشور طی سال ۹۴ خبر داد.

یک شنبه 10 اسفند 1393
شمس تبیین کرد:

وجود چالش‌های ریشه‌ای در حوزه اخلاق پزشکی/ راه‌حل چیست؟

%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d8%ad%d9%84-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f

اجتماعی - گروه سلامت: مدیر گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: اگر به تقوا توجه شود و ملاک عمل قرار گیرد چالش‌های اخلاقی در پزشکی بسیار کم می‌شوند.

یک شنبه 10 اسفند 1393
آصفری عنوان کرد:

تقویت نظارت کمیسیون امنیت ملی بر سفارتخانه‌ها/ تجلیل از مواضع وزارت خارجه در قبال تکفیر‌ی‌ها

%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b6%d8%b9-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%aa%da%a9%d9%81%db%8c%d8%b1%e2%80%8c%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7

سیاست و اقتصاد - گروه سیاسی: آصفری تأکید کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نظر دارد با تقویت بعد نظارتی خود اقدامات و فعالیت‌های سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دهد.

یک شنبه 10 اسفند 1393
محمودیان تشریح کرد:

سهم خواهی ایران از بازار سوغات زیارت/ اجرای پروژه سوغات زیارتی مشهد و قم

%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%88-%d9%82%d9%85

اجتماعی - گروه جامعه: مدیرکل بازرگانی و صادرات معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به اجرای پروژه سوغات زیارتی مشهد، تصریح کرد: صنایع دستی ایران جایگاه مناسبی به عنوان سوغات زیارت ندارد و ما اکنون به سهم خواهی جایگاهمان آمده ایم.

شنبه 9 اسفند 1393

برگزاری مسابقه «قرائت و حفظ» در حاشیه مسابقات سراسری قرآن

%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%c2%ab%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%d9%81%d8%b8%c2%bb-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86

فعالیت‌های قرآنی‎ - گروه فعالیت‌های قرآنی: در حاشیه سی‌و‌هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم و در روز چهارم این مسابقات، رقابت‌های «قرائت و حفظ» برگزار می‌شود.

شنبه 9 اسفند 1393
ساسان شاه‌ویسی تشریح کرد:

جایگاه و مختصات اقتصاد در الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%e2%80%93-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa

سیاست و اقتصاد - گروه اقتصاد: شاه‌ویسی به تشریح جایگاه و مختصات اقتصاد در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت پرداخت و اظهار کرد: ارزش‌های اسلامی، یکی از مهم‌ترین قابلیت‌ها برای تدوین این الگو است.

شنبه 9 اسفند 1393
خوش‌منش:

کمیسیون آموزش عالی قرآنی نفعی از بودجه پژوهش‌های قرآنی نمی‌برد/ برگزاری همایش آموزش عالی قرآنی؛ ۱۲ اسفند

%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d9%86%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c%d8%9b-%db%b1%db%b2-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af

معارف - گروه دانشگاه: نشست خبری اولین همایش ملی آموزش عالی قرآنی و تأمین نیازهای شغلی جامعه امروز، ۹ اسفندماه با حضور دبیر کمیسیون پژوهش و آموزش عالی قرآنی برگزار شد.

شنبه 9 اسفند 1393

محافل انس با قرآن پنجمین روز مسابقات سراسری قرآن

%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86

فعالیت‌های قرآنی‎ - گروه فعالیت‌های قرآنی: در حاشیه پنجمین روز مسابقات سراسری قرآن کریم، همچون روزهای گذشته محافل انس با قرآن کریم در شهرها و نهادهای مختلف استان آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

آرشیو
عکس
%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86---%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2-15
برگزاری اختتامییه جشنواره قرآنی «نورالمبین» در آشتیان
با حضور قاری مصری محفل انس با قرآن در اهر برگزار می‌شود
دانشگاه «ذی قار»؛ حائز رتبه نخست مسابقات قرآن دانشگاه‌های عراق
۱۰ الی ۲۰ اسفندماه انجام می‌شود؛
پذیرش دانش‌پژوه آقا در پنج رشته رسمی سطح سه حوزه در مشهد
آغاز آزمون پایان ترم مراکز حفظ قرآن قطر
سحر ترهنده:
تصویرگران کم‌تجربه کیفیت تصویرسازی قصص قرآنی را تنزل داده‌اند
اسامی بانوان فینالیست‌ رشته قرائت قرآن اعلام شد
به همت جهاد‌دانشگاهی زنجان؛
۱۲ دانشگاه زنجان میزبان گفتمان‌های دینی ـ دانشجویی «سبک زندگی فاطمی» می‌شوند
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی:
اقدامات داعش ننگ بزرگی بر دامن حامیان آنان است
برپایی نمایشگاه کتاب و محصولات قرآنی در گرمی
اجرای طرح «دست‌های مهربانی» در اردبیل
کپی پایان‌نامه‌ها با سامانه «همانندجو» ممنوع می‌شود
مسئول کمیته امور بانوان سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن:
شهر اولین‌ها مفتخر به میزبانی چهره‌های برتر قرآنی کشور است
فروشگاه‌های اینترنتی بازی‌های رایانه‌ای قانونی می‌شود
برگزاری کرسی آزاداندیشی «مانعیت تفکر بوروکراتیک برای تحقق مدیریت جهادی» در دانشگاه امام صادق(ع)
سیدالشهدای فارس؛ الگویی برای تمام نسل‌ها
محمد عباسی بیان کرد:
همه توجهات حافظان به حُسن حفظ و غفلت از وقف‌ و ابتداهای صحیح
با حضور کفاش؛
همایش «اخلاق و تربیت» در مشهد برگزار می‌شود
مهدی فقیه:
هنرمندان برای معرفی شهدا کم‌کاری کرده‌اند
علی لاریجانی:
سیاست‌ ایران کمک به تثبیت امنیت و آرامش پایدار در منطقه است
مؤسسه‌ای قرآنی با شیوه خاص؛
پرورش حافظانی با قابلیت‌های مختلف در مؤسسه تخصصی حفظ قرآن خراسان رضوی
محمد عباسی بیان کرد:
همه توجهات حافظان به حُسن حفظ و غفلت از وقف‌ و ابتداهای صحیح
سادات عنوان کرد:
آمادگی کتابخانه ملی برای نگهداری نسخ خطی عراق/ درخواست بودجه ارزی برای خریداری
مادر آسمانی سیمرغ آسمان ایران خداحافظ/ مراسم تشییع مادر شهیدان کشوری + عکس
آیت‌الله ایمانی:
شهدای سادات، پیشگامان مکتب شهادت بودند/ لزوم تبیین و تثبیت جایگاه این شهدا در جامعه
امیرنیا:
۲۱ استان در سال ۹۴ هفته‌های قرآن و عترت برگزار می‌کنند
با ابلاغ جهانگیری صورت گرفت؛
افزایش سرمایه بانک مرکزی به ۴۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال
گنابادی‌نژاد خبر داد:
برگزاری آزمون طرح تربیت حافظان قرآن کریم در خراسان رضوی
تظاهرات مردم انگلیس علیه گروه ضداسلامی پگیدا
سازمان‌های مذهبی زیمبابوه خواستار شدند؛
داعش در لاهه محاکمه شود/ همکاری دولت برای مقابله با نفوذ افراط‌گرایی
مرادخانی مطرح کرد:
بررسی هنجارشناسی و موقعیت‌شناسی جهت استفاده از داشته‌های فرهنگی در جشنواره آیات
تا ساعتی دیگر؛
فینالیست‌های رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن بانوان به رقابت می‌پردازند
توبه؛ بهترین راه کاهش استرس/ پروردگار همواره به دنبال بهانه‌ای برای بخشش بندگان است
آغاز رقابت قرآنی ۱۵۰ نفر از اعضای سازمان هلال احمر کردستان
اعلام حمایت سردار نقدی از ستاد مردمی جایزه «باروت خیس»
مؤسسه دارالحافظین ‌آذربایجان غربی به‌عنوان مؤسسه برتر ‌قرآنی کشور انتخاب شد
هفته به هفته با قرآنیان خوزستان/
مروری بر جلسات هفتگی قرآن فاضل حمیداوی
نگهداری حدود ۷۰۰ قرآن به ۷۳ زبان خارجی در کتابخانه آستان قدس
یادواره شهید شاخص سال و ۴۹۰۰ شهید فرهنگی کشور در شهرکرد برگزار می‎شود
آیت‌الله‌العظمی جوادی‌آملی:
رژیم ارباب و رعیتی در استادی و تدریس ممنوع است
تحلیل دغاغله از تلاوت‌های نیمه‌نهایی مسابقات قرآن؛
منطبق نبودن تلاوت‌ها بر معنا/ چگونه مسابقات را کیفی‌تر کنیم؟
آصفری عنوان کرد:
تقویت نظارت کمیسیون امنیت ملی بر سفارتخانه‌ها/ تجلیل از مواضع وزارت خارجه در قبال تکفیر‌ی‌ها
وقف مشارکتی دو قطعه زمین به ارزش ۸ میلیارد ریال در سنندج
مدیر گروه قرآن و حدیث دانشگاه قم:
«تفسیر جامع» در ارائه تفسیر روایی فارسی کم‌نظیر است
کتاب «آینده‌پژوهی در جنگ نرم و سخت» در بروجرد رونمایی شد
1392 © تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به خبرگزاری بین المللی قرآن است و استفاده غیر قانونی از آن پیگرد قانونی دارد