IQNA

TEHRAN (IQNA) - Sebilangan besar Pencinta Hazrat Husein (as) yang berkabung dari pelbagai bangsa dan tempat meratapi kesyahidan Hazrat Aba Abdillah Al-Husein (as), hanya ingin menyambung cinta dengan Pemimpin pemuda Syurga yang dijanjikan akan memberi syafaat kepada semua Pecintanya (as).
Sebilangan besar Pencinta Hazrat Husein (as) yang berkabung dari pelbagai bangsa, meratapi kesyahidan Hazrat Aba Abdillah Al-Husein (as), di jalan-jalan yang menuju destinasi ke Karbala, Makam Cahaya keruhanian untuk semua umat Pecinta, pemimpin maksum (suci) ketiga Muslimin Syiah Ahlulbayt Baginda Rasulillah Muhammad (saw). Al-Husein bin Ali, Putra Fathimah binti Rasulillah, Cucunda tercinta Nabi Muhammad (saw), yang diharap syafaat mereka (as), ketika tidak ada orang yang diizinkan oleh Allah (swt) untuk dapat memberi syafaat (pertolongan), kecuali izin Allah hanya diberikan kepada keluarga suci Baginda Nabi Muhammad (saw) dan Al-Husein memiliki makam yang lebih luas dan cepat untuk menjadi wasilah para pecinta menuju kedekatan diri dan memperolehi syafaat Allah (swt).