IQNA

"Dan Kami berikan kepada Isa Ibni Maryam beberapa mukjizat serta Kami teguhkan kebenarannya dengan Ruhul-Qudus" . (QS, Al-Baqarah 2:87)

*Kelahiran Yesus Kristus;  Simbol Kedamaian*