IQNA

伊斯法罕举行圣诞节庆祝活动

正值圣诞节和先知耶稣诞生之际,伊斯法罕基督教区庆祝新年。

所有标签: 伊斯法罕 ، 圣诞节