IQNA

谢赫·马萨拉维参加拉斯托节《古兰经》仪式

《古兰经》亲和会在马来西亚布城的拉斯托世界《古兰经》艺术节会场举行,埃及谢赫·艾哈迈德·艾萨·马萨拉维参加。