IQNA

视频|伊朗诵读家在马来西亚节诵读《古兰经》

参加马来西亚拉斯托《古兰经》艺术节的伊朗《古兰经》诵读家阿里·里萨·比詹尼诵读《古兰经》开端章。

 

فیلم | تلاوت قاری ایرانی در جشنواره مالزی