IQNA

伊玛目阿里诞辰日

正值伊玛目阿里诞辰周年纪念日之际,穆斯林大众对其陵园进行清洗和除尘,并插画,祈祷,诵读《古兰经》,以此庆祝此日。