IQNA

Imam Ridha (as) berkata:
"Barang siapa pada bulan ini membaca satu ayat Al-Quran, pahalanya sama seperti mengkhatamkan Al-Quran pada bulan-bulan yang lain."
(Bihar al-Anwar, jild. 93, hlm. 346)

Al-Quran dalam Ramadhan
Download: Image Size: 1920x1280 px

\