IQNA

Rasulullah saw bersabda: "Hiasilah hari raya kalian dengan memperbanyak membaca takbir" (Kanzul Ummal, hadis 24094)
\