IQNA

Empat Sya’ban adalah hari kelahiran Abul Fadhl Abbas, sang bulan purnama dari Bani Hasyim (as). Beliau pada peristiwa Asyura di karbala, telah menciptakan epik dimana sejarah belum pernah melihatnya.
\