IQNA

Khajah Syamsuddin Muhammad bin Baha'uddin Muhammad Hafiz Shirazi, yang dijulukan dengan Lisan al-Ghaib, adalah seorang penyair berkenamaan Iran pada permulaan abad ke-8 H. Makamnya terletak di Shiraz. Mungkin rahasia dan misteri terpenting dari keabadian puisi-puisi Hafiz adalah hubungannya yang dalam dengan jiwa Alquran. Tanggal 20 Mehr (11 Oktober) disebut sebagai Hari Peringatan Hafiz Shirazi dalam kalender Iran.
 
\