IQNA

Ang moske ng Muhammad Rasūlullah (s.k.n.k.) sa Tehran ay ipinatayo ni Ali Akbar Ansari sa isang 1,000 metro kuwadrado na kalaki ng lupa. Ang moske ay binubuo ng dalawang pangunahing bulwagan na natatangi para sa mga kalalakihan at mga kababaihan, sa ikalawang palapag ang Dar Al-Quran, unang palapag ang silid-aklatan at kusina. Ang arkitektura sa itong kamangha-manghang moske ay kumuha ng kasiglaan ng argamasa ng Biyernes na Moske sa Isfahan.

Ang iba pang mga kaakit sa kamangha-manghang moske na ito ay pinag-isang karpet at sa buong bulwagan ng moske na limang daang metro na karpet ang ipinakalat at itong tampok ay natatangi sa lahat ng mga moske ng Iran. Ang mga haligi at anyo ng moske at ang simboryo nito ay ginawa na katulad sa Moske sa Banal na Propeta (s.k.n.k.) at ang mga aranya at mga palamuti nito ay katulad din ng dambana ng Propeta. Maaalala noong 30 Mordad 1348 Hijri Shamsi na sinunog ang Masjid Al-Aqsa ng mga Zionista na kung saan nasunog ang malapit sa 1500 metro kuwadrado metro na kalaki ng masjid. Sa araw na ito, sa mungkahi ng Iran ay pinangalanan sa kalendaryo ng Samahan ng Pagtutulungang Islamiko bilang na "Pandaigdigan na Araw ng Moske" at minarkahan ang simula ng linggo ng moske sa Iran. Sa linggong ito titingnan natin ang arkitektura ng moske mula sa nakaraan na mahabang panahon.