iqna

IQNA

About Us

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang Pinakamaawain

Iqna ang Pintuan Tungo sa Espirituwal na Daigdig

 

Pambungad:
Ang Tanggapang Qur’aniko Irano [Iqna] ay siyang kauna-unahan at nag-iisang tanggapan na dalubhasa sa Maluwalhating Qur’an sa Daigdig ng Islam. Aming pagsisikap ay palagi nakatutok doon sa mga balita at iba’t ibang mga pangyayari sa Iran at sa mundo sa pamamagitan ng Qur’aniko na paraan sa iba’t ibang mga larangan katulad ng pulitika, sining, asal, lipunan, Qur’aniko na mga gawain, pag-iisip at kaalaman, weblog at pandaigdig na dapat suriin at bigyan natin ng kalutasan.

Maikling Kasaysayan:

Ang Tanggapang Qur’aniko Irano [Iqna] ay binuksan noong ika-labing lima sa banal na buwan ng Ramadan 1424 Hijri Qamari na katumbas sa ika-dalawampu’ sa buwan ng Aban 1382 Hijri Shamsi sa pagdalo ng ( Kagalang-galang na Pangulo sa Islamikong Republika ng Iran). At mga kasamahan sa Iqna na nasa babaan ng pangangalaga ng Panginoon at mga patnubay sa Maluwalhating Qur’an at sumusunod sa linya ng Imam (r.a.), pamumuno at mahalagang mga bayani sa Islamikong himagsikan ang mga gawaing pagbabalita ay sinimulan sa pamamagitan ng pagpalabas ng 7 balita sa araw sa isang lingguwahe (parsi).

Ang tanggapan ng balita ay sinimulan nito ang trabaho sa pamamagitan ng paggawa ng 7 na mga balita sa bawat araw sa wikang Farsi, at ngayon, pagkatapos ng 15 na taon na kanyang mga gawain, sa awa ng Panginoon nakakayang gumawa ng higit sa 850 na mga balita araw-araw sa 21 na mga wika sa mundo, higit sa isang milyon at tatlong daang libong Qur’anikong mga balita.


Mga Layunin:

1. Ang pagpapalaganap sa mataas na kultura at gumawa na maging tao na alinsunod sa Maluwalhating Qur’an sa pagitan ng iba’t ibang uri ng pamumuhay ng lipunan.
2. Ang pagbibigay ng balita sa kasalukuyan at pangkalahatan sa mga gawaing Qur’aniko sa buong bansa at sa pandaigdig.
3. Magpalabas, magtala at pagmumuni-muni sa mga paksang Qur’aniko sa iba’t ibang mga larangan.
4. Ang pagpapalaganap sa pamamaraan at lahat na larangan sa Maluwalhating Qur’an sa iba’t ibang bagay at mga paksa sa kaalaman, sining, kultura, pulitika, asal, lipunan at…
5. Pagmumuni-muni sa kapaligirang Qur’aniko na namamahala sa Islamikong Republika ng Iran sa ibang mga bansang Islamiko.
6. Pagtataas sa Qur’anikong mga kabatirang sa iba’t ibang uri ng pamumuhay ng lipunan.
7. Pagpapalitan ng mga karanasan at matagumpay na mga halimbawa na mga gawain at mga programang Qur’aniko sa loob at sa labas ng bansa.
8. Magpalabas ng mga umagos na pag-iisip at kultura sa iba’t ibang mga larangan kasama ang pag-ikut doon sa Maluwalhating Qur’an.


Mahalagang mga Gawain:

Mga gawain ng Iqna ay umiikot sa ilan na sumununod na maaaring ipahayag at ipaliwanag.
a. Ang pagpapalabas ng pahayagan ng mga balita at iba’t ibang mga talakayan sa maraming uri ng mga larangan sa mga paglilingkod ng tanggapan ng mga tagapagbalita.
b. Ang pagsagawa ng mga panayam at mga pagtalakay na pagsusuri kasama ang pagharap sa mga marunong, mga dalubhasa at mga opisyal.
k. Pagtitipon at paglalathala ng mga balita – pagsusuri ng Iqna sa pangalang ((rayihah)) na gawin sa dalawang ulit sa bawat lingo na pahayagan.
d. Ganap na sumasaklaw sa mga balita at natatangi na mga pangyayari at programang espesyal sa Qur’an at paghatid ng mga balita sa loob ng bansa at pandaigdig.
e. Pagsagawa ng natatanging mga panayam katulad ng ibang mga programa ng Iqna ay pagbigay ng paksa sa mga balita na itong bagay sa pamamagitan ng iba’t ibang mga paglilingkod ng balita at pagbigay pansin sa paksa na dapat suriin iyon sa tanggapan at kasama ang mga dalubhasa at mga marunong. Anuman ang naitala na karapat-dapat na pananaw sa limang taon ng Iqna ay ang  at 15 na sangay ng balitang panglabas sa taon ng 1390.

Tanggapan ng mga tagapagbalita na pandangal ay ibang bahagi galing sa itong pagtitipong Qur’aniko na kasama sa mga kasapi ang tagapagbalita na pandangal na galing sa buong mundo sa pagpalabas ng mga balita sa paraan na tuloy-tuloy at araw-araw at ang ipinagmalaki sa itong bahagi ay ang pagsapi ng Kataas-taasang Pinuno, ang kasalukuyang Kagalang-galang na Pangulo at ang dating Pangulo ng Islamikong Republika ng Iran at karamihan sa mga opisyal ng bansa sa itong pagtitipong Qur’aniko.

Magpalathala ng natatanging balitang Qur’aniko ((rayihah)) na isa sa mga gawaing naisusulat ng Tanggapang Qur’anikong Irano (Iqna) na sa katotohanan ay isang kayaman galing sa kahilingan sa bawat bilang na alinsunod ng panahon at paksa na sakop ng pagsusuri ng iba’t ibang mga Tanggapan ng balita ng Iqna, para mapupuntahan at madalian ang paksa sa paraan ng pagsusulat ibinigay ang pagpili ng mga taong may interesado. Sa lengguwaheng magaan ang pagpapalaganap ng ((Mga Pintuan sa Esperituwal na Daigdig)) tungo sa lahat na sangkatauhan ng daigdig ay lampas na mga layunin sa itong tanggapan ng balita. Umaasa na magtagumpay tayo na kasama ang natatangi na mga kagandahang-loob ng Banal na Katotohanan na maitupad itong mataas na layunin.

Mga Wika sa IQNA:

Tanggapan ng Pandaigdigang mga Balita sa Qur’an (IQNA) ay kasalukuyang nagtatrabaho sa paglikha at sumasalamin sa Qur’anikong mga balita sa 21 na mga wika sa mundo kabilang ang Persian, Arabic, Ingles, Pranses, Urdu, Italyano, Tsino, Ruso, Espanyol, Bengali, Huwasayi, Pashto, Hindi, Turkish, Swahili, Azeri, Indonesian, Pilipino at Aleman, Malayo, Portuges at itong mga balita ay ipinadala araw-araw doon sa nagawa sa itong tanggapan ng mga balita.

2. Mga Dayuhang Rehiyon:

 

Rehiyon ng Kanlurang Asya

Rehiyon ng Silangang Asya

Rehiyon ng Gitnang Asya

Rehiyon ng Urupa

Rehiyon ng Aprika

Rehiyon ng Amerika