IQNA

"Kalayaan sa Pagluluksâ" sa Hardin ng Tubig at Apoy

Ang Ta'ziyah (Kalayaan ng Pagluluksâ) tungkol kay Hur Ibn Yazid Riyāhī na isa sa mga kasamahan ni Hadrat Abā Abdullāh Al-Husayn (s.k.n.k.) kung saan gaganapin mula sa 13 hanggang 22 ng Mehr doon sa Hardin ni Propetang Abraham (s.k.n.k.) (Tubig at Apoy).
2019/10/09   
14:42