IQNA

Ang pinakamalaking moske sa Uropa ay binuksan sa Araw ng Biyernes, unang araw sa buwan ng Shahrīwar, sa lungsod ng Shālī, Republika ng Chechenya.