IQNA

Ang Ta'ziyah (Kalayaan ng Pagluluksâ) tungkol kay Hur Ibn Yazid Riyāhī na isa sa mga kasamahan ni Hadrat Abā Abdullāh Al-Husayn (s.k.n.k.) kung saan gaganapin mula sa 13 hanggang 22 ng Mehr doon sa Hardin ni Propetang Abraham (s.k.n.k.) (Tubig at Apoy).