IQNA

Sa panahon ng taglagas maraming mga uri ng halaman ang nawalan ng kanilang mga dahon at tinatawag na taglagas. Ang temperatura ng hangin sa taglagas ay mas mababa kaysa sa tag-araw. Sa taglagas, ang mga araw ay nagiging mas maikli at ang mga gabi ay mas mahaba. Marami ang pag-ulan sa mga bahagi ng mundo sa ngayong panahon. Ang mga larawan sa ibaba ay naglalarawan ng mga makukulay na kagandahan ng panahon na ito sa iba’t-ibang mga sulok ng mundo.