IQNA

Ang Pandaigdigang Pangkat – Malawak na Tanawin na Museo ng lungsod ng Qoniyah ay matatagpuan sa likurang kalye ng libingan at bago pa dumating sa Sentro ng Pangkultura ni Mawlāna. Kasama sa pagtatanghal ang mga gawa sa buhay at mga anekdota ni Mawlāna, ang dakilang makata ng ika-7 na siglo AH.