IQNA

Patuloy ang mga protesta laban sa plano ng Amerikano na tinawag na "Kasunduan ng Siglo" sa iba’t-‎ibang mga bansa sa buong mundo, kabilang ang mga lipunang Uropiano at Aprikano, at ang mundo ay ‎tumanggi sa itong isang panig at rasista na plano ng Pangulo ng Amerikano na ni Donald Trump.‎