IQNA

Sa pag-angat ng aksyon ng Saudi na suspindihin ang Umrah na paglalakbay at paglalakbay sa Moske upang maiwasan ang paglaganap ng Corona na mikrobyo [virus], Ang pook ng Tawaf ng Bahay ng Panginoon at ang mga bakuran ng Banal na Moske ay nasaksihan ang walang kapareha na malubhang kapahamakan at ang pagkakaroon ng mga peregrino na umabot sa maliit nito.
Number of Visited : 0
Number of Visited : 0