IQNA

Ang taon ay maraming mga pangyayari na kaganapan. Mga pangyayari na nakakaapekto hindi lamang sa inang bansa, ngunit kung minsan ang alon nangyari ibang mga bansa at hanggang sumakop sa buong mundo. Halimbawa sa itong mga pangyayari ang plano ng Amerikano-Zionista na “Kasunduan ng Siglo”, ang pagpatay kay Heneral Qassim Soleimani, ang pagpatay sa Indianong mga Muslim sa pamamagitan ng panatikong mga Hindu, ang pagpapasibak kay Trump, mga demonstrasyon sa Iraq at ang pagbitiw ni Adel Abdul Mahdi, ang kasunduan sa Kapayapaan ng Afghanistan at ang corona na mikrobyo, at makikita na pagpigil ng pangrelihiyosong mga gawain sa Islamikong Mundo. Pagtingin sa pagganyak para sa pagtatapos ng taon 1398 - tingnan ang mundo sa nakaraang taon.