IQNA

Sa ulat na ito, makikita ninyo ang paglagay ng agawat sa lipunan at mga hakbang sa kaligtasan na kinuha ng mga tao sa iba't ibang mga bansa sa kanilang paglalakbay sa bayan upang maiwasan ang pagkalat ng corona.