IQNA

Ang mga Kristiyano sa buong mundo ay ipinagdiriwang ang Pasko ng Pagkabuhay sa taong ito na naiiba sa nakaraang mga taon dahil sa pagsiklab ng coronavirus. Ang Pasko ng Pagkabuhay ay ipinagdiriwang sa isa sa mga Linggo ng Marso o Abril. Naniniwala ang mga Kristiyano na sa araw na ito si HesuKristo (s.k.n.k.) ay nabuhay muli pagkatapos maipako sa krus.