IQNA

Sa kalagayan ng pagsiklab ng corona ay kadahilanan na naiiba ang Ramadan ngayong taon mula sa nakaraang mga taon, ang mga Muslim sa buong mundo sa kabila ng mga paghihigpit sa pagbuo ng mga pagtitipon, kabilang na ang mga pagtitipon na pang-relihiyon ay nagsasagawa ng mga ritwal sa buwang ito alinsunod sa mga pamantayan sa kalusugan.