IQNA

Bagaman ang pagsiklab ng corona ay nagdulot ng maraming pinsala sa iba't ibang mga bahagi, at sa pagsasara ng mga sentro ng pang-ekonomiya at pang-edukasyon at turismo at ang pagbabawal sa paglalakbay, ang paggalaw ng mga gulong ng bansa ay naantala, ngunit ang pagkalat sa itong sakit, nang gusto man o ayaw, binigyan nito ang kalikasan at ang mga naninirahan nito ng pagkakataon na makabawi, upang matapos ang maraming mga taon na sila ay magiging ligtas sila mula sa pag-atake ng tao at madali na makahinga. Ang pagsiklab ng mikrobyo ay nabawasan ngayon ang polusyon ng hangin pa na rin ang mga kahihinatnan ng kapaligiran ng lumang krisis sa mga kalangitan ng mga siyudad sa mundo at nabagong buhay ang mga lungsod. Ang mga litrasta ng IQNA ay lumipat sa nakamamanghang kalikasan ng mundo sa mga araw na ito, na ginaganyak sa pamamagitan ng Araw ng Kalikasan ng Daigdig