IQNA

Daan-daang mga Palestino ang nagpoprotesta sa pananakop ng mga bahagi ng West Bank sa mga lugar na sinakop ng Israel ay nagsigawan na "Hindi sa pagsasanib, ang lupain ay para sa amin" at "Kami ay namamatay upang mapanatili na buhay ang Palestine." Nagprotesta sa iba’t-ibang mga lugar Al-Khalil, Tubas at Tulkiram. Itong demonstrasyon ay naganap sa ika-53 na anibersaryo ng "kabiguan".