IQNA

Itong bahagi ay napakahalaga sa mga tuntunin ng bilang at iba't ibang mga gawa at ang mahusay na mga pamamaraan ng sining sa pagpapalamuti ng aklat katulad ng pag-iilaw, pagbabalat, kaligrapya. Ang iilan sa mga Qur’an sa museo ay isinulat noong mga unang siglo ng pagsimula ng Islam, sa ikalawa at pangatlong mga siglo, kasabay ng mga kalipa ng Abbasid, at ilan sa iba pang Islamikong mga panahon, na kasabay ng pamamahala ng Āl Baweh, Saljuqiyan, Ilkhaniyan, Timuriyan, Safawiyan at Qajariyan. Ang malaking bilang ng mga Qur’an ay kabilang sa panahon ng Safawi, ngunit ang panahong ito sa kasaysayan ng Iran ay sa katunayan panahon ng kabantugan ng iba't ibang sining sa mga larangan, kabilang ang iba't ibang mga pamamaraan ng pagpapalamuti ng aklat.