IQNA

TEHRAN ((IQNA) - Ang mga rituwal na Laylat al-Qadr (Gabi ng Qadr) ay ginanap sa mga moske at panrelihiyon na mga lugar sa buong Iran noong Sabado ng gabi, kasama ang sa banal na dambana ng Hazrat Abdul Azim Hassani (AS) sa Rey, timog ng Tehran.

Ang gabi, na kilala rin bilang Gabi ng Tadhana, ay inilarawan sa Qur’an bilang na "mas mabuti kaysa sa libong mga buwan" (97: 3).

Pinaniniwalaang ito ang gabi kung kailan ang Qur’an ay unang ipinadala mula sa Langit patungo sa mundo at gayundin ang gabi na kung saan ang unang mga talata ng Qur’an ay isiniwalat kay Propeta Muhammad (Suma sa Kanya Nawa ang Kapayapaan).

Ang tiyak na petsa ng Laylat al-Qadr ay hindi nabanggit sa Qur’an. Naniniwala ang mga Shia Muslim na ang Laylat al-Qadr ay matatagpuan sa huling sampung walang kapares na mga gabi ng Ramadan ngunit karamihan sa ika-19, ika-21 o ika-23 ng Ramadan na ang ika-23 ang pinakamahalagang gabi.