IQNA

5:01 - May 11, 2021
News ID: 3002777
TEHRAN (IQNA) - Isang iskolar ng Unibersidad ng Maryland nagbigay diin na ang banal na buwan ng Ramadan ay napakahalagang paaralang pang-edukasyong espiritwal.

"Maaari nating isipin ito bilang aral na paaralan. Isang paaralan na nagtuturo sa atin ng mataas na kagandahang-asal, pagpipigil sa sarili, disiplina, pagtitiis at, syempre, kawanggawa, sa pamamagitan ng pagdaramdam ng kahirapan ng iba, at, samakatuwid, pag-aaral na ibahagi ang lahat ng mayroon tayo sa iba," Dr. Sahar Khamis, sino nagmula sa Ehipto, nagsabi sa IQNA sa isang pakikipanayam.

Si Dr. Sahar Khamis ay isang Propesor sa Kagawaran ng Ugnayan sa Unibersidad ng Maryland, College Park. Siya ay dalubhasa sa Arabo at Muslim na media, at ang dating Pinuno ng Mass Communication Department sa Qatar University. Si Dr. Khamis ay isang komentarista at analista ng media, isang tagapagsalita sa publiko, isang punong-abala sa radyo, at isang dating Tagapamahala ng Karapatang Pantao. Siya ang kapwa may-akda ng "Islam Dot Com: Contemporary Islamic Discourses in Cyberspace".

Ang sumusunod ay ang buong teksto ng panayam:

IQNA: Binibigyang diin ng mga katuruang Islamiko na ang pag-aayuno ay may direktang epekto sa kagandahang-loob at kabanalan ng tao. Ano ang itinuturing mo pinakamahalagang kagandahang-asal na epekto at mga kabutihan ng pag-aayuno?

Khamis: Naniniwala ako na ang isa sa pinakamahalagang mga kabutihan at kagandahang-asal na epekto ng pag-aayuno ay ang pagtuturo sa atin ng pagpipigil sa sarili, na nangangahulugang kung paano disiplinahin ang ating sarili at kung paano mapigilan kahit na ang ating mga kahilingan na halal (pinahintulotan) at pinapayagan na mga paraan ng pamumuhay, katulad ng pagkain at pag-inom. Kapag mayroon tayo sa ganitong uri ng malakas na kalooban, pagpapasiya at pagtitiyaga, mas may kakayahang pigilan natin ang lahat ng ating mga pangangailangan at mga hangarin, kahit na pagkatapos ng Ramadan.

Sa katunayan, isinasaalang-alang ko ang Ramadan na isang napakahalagang institusyong pang-edukasyon na pang-espiritwal. Maaari nating isipin ito bilang isang asal na paaralan. Isang paaralan na nagtuturo sa atin ng mataas na kagaandahang-asal, pagpipigil sa sarili, disiplina, pasensya at, syempre, kawanggawa sa kapwa, sa pamamagitan ng pagdaramdam ng kahirapan sa iba, at, samakatuwid, pag-aaral na ibahagi ang lahat ng mayroon tayo sa iba.

Ako ay isang Ehiptiyano-Amerikano, at pauwi sa Ehipto ginagamit namin ang mga salitang "Ramadan Mubarak," syempre, na nangangahulugang "Mayroon na Biyayang Ramadan." Ngunit ginagamit din namin ang mga salitang "Ramadan Kareem," na alin nangangahulugang mapagbigay ang Ramadan, sapagkat iyon ay oras ng pagkamapagbigay, kawanggawa sa kapwa, at pagbibigay, kung sa panahon na talagang inaabot natin upang mapagaan ang kahirapan ng mga mahihirap at mga nangangailangan.

IQNA: Ano ang papel na ginagampanan ng pag-aayuno at iba pang mga gawa ng pagsamba sa Ramadan sa paglilinis sa sarili at pagpipigil sa sarili?

Khamis: Katulad ng nabanggit ko dati, ang Ramadan ay pinakamabuti na mailalarawan bilang isang paaralan na pagtuturo sa atin ng mataas na kagandahang-asal, kabanalan, pagpipigil sa sarili, disiplina at pagtitiyaga. Ang ilan sa aking mga kaibigan na hindi Muslim ay madalas na magulat sa pagsasabi: "Oh Diyos ko! Paano kayo makakapag-ayuno ng maraming oras sa loob ng 30 na mga araw? Hindi nga kayo rin uminom ng tubig? Kahit tubig?" Palagi silang nagulat sa mahabang mga oras ng pag-aayuno na walang pagkain o inumin sa loob ng 30 na mga araw sa Ramadan.

Ngunit tinitingnan ko ito bilang isang uri ng pagsasanay. Nais ng Diyos na magsanay tayo sa pagdisiplina sa sarili, pagpipigil sa sarili, pagpapasiya, pasensiya at katiyagaan, na alin sa tingin ko ay napakahalagang mga katangian para sa pagbuo ng ating sariling mga personalidad at ating mga kaugalian, bilang malakas na mga naniniwala at malakas na mga tao. Ito ang ilan sa pinakamahalagang mga aral na maaari nating matutunan mula sa pag-aayuno, sa una na panig.

IQNA: Maaari mo bang ibahagi ang ilan sa iyong mga pagsasalamin sa Eid al-Fitr?

Khamis: Tinatayang 1.8 bilyong mga Muslim sa buong mundo ang nagdiriwang sa dakilang araw na ito, na siyang nagtatapos sa 30 na mga araw na pag-aayuno sa banal na buwan ng Ramadan. Ang magandang pagdiriwang na ito at mga kasaya-sayang sandali na ito ay isa pang pagkakataon upang maipakita ang kalikasan ng pamayanang Muslim, na kung saan binubuo ng labis na magkakaibang mga pangkat, sa mga panig ng lahi, kulay, etnisidad, kasarian at salinlahi, upang mabanggit lamang ang ilang mga aspeto.

 

 

3474670

Name:
Email:
* Comment:
* captcha: