IQNA

Ang anibersaryo ng kapanganakan ng Hadrat Masoumeh (AS) na kagandahang-loob ng Ahl al-Bayt (AS) at ang araw ng paggalang ng mga batang babae ay pinangalanan. Ang pangalawang sentro ng panrelihiyon ng Iran ay matatagpuan sa banal na lungsod ng Qom. Mula sa kaarawan ng Hadrat Masoumeh hanggang sa kapangakanakan ng kanyang marangal na kapatid, Samen Al-Hajj Hazrat Reza (AS) ay sampung araw ng kagandahang-loob.