IQNA

TEHRAN (IQNA) – Ang interes sa sining ng Islam ay tumaas nang malaki sa mga nagdaang taon. Bilang tugon sa lumalaking interes na ito, ang The Islamic Arts Museum Malaysia, ang pinakamalaking museo ng Islamic art sa Timog Silangang Asya, ay nagsimula noong 1998. Ang kayamanan ng mga gawaing kamay ng Iran ay doble ang yaman ng museong ito.