IQNA

Ang Sugo ng Panginoon, pagpalain nawa siya ng Panginoon at ang kanyang pamilya, ay nagsabi: “Ang pinakamabuting gawa pagkatapos ng paniniwala sa Panginoon ay ang pagiging magalang sa mga tao.”

Pakikipagkaibigan sa mga Tao