IQNA

TEHRAN (IQNA) –Ang relihiyon ng Islam ay may malalim na mga ugat sa magandang lupain ng Kashmir at ang mga tao sa lupaing ito ay sumusunod sa mga turo ng Islam. Ang masigasig na pagkakaroon ng mga tao sa lupaing ito sa mga moske at mga dambana ay isang mahalagang bahagi ng kanilang mga buhay.
Tags: Kashmir ، Islam