IQNA

Panginoon sa Pananaw ni Imam Hassan (AS)

5:14 - April 19, 2022
News ID: 3003989
TEHRAN (IQNA) – Inilalarawan ng bawat isa na ang Panginoon batay sa kanyang sariling istilo ng pamumuhay at sa paraan ng kanyang mga pagtingin sa mundo.

Ito ay tiyak na lubhang kapansin-pansin na basahin ang paglalarawan ng Panginoon ng isang taong sino pinalaki ng Banal na Propeta (SKNK).

Si Imam Hassan Mujtaba (AS) ay apo ni Propeta Muhammad (SKNK) at ang unang anak nina Ali ibn Abi Talib (AS) at Hazrat Zahra (SA). Siya ay ipinanganak noong ika-25 na araw ng banal na buwan ng Ramadan noong taong 625 CE.

Siya ay pitong taong gulang nang ang Banal na Propeta (SKNK) ay pumanaw at sinamahan ang kanyang ama pagkatapos nito sa lahat ng mga kaganapan. Ang mga tao ay nangako ng katapatan kay Imam Hassan (AS) matapos ang pagkamartir ni Imam Ali (AS) bilang kanyang kahalili.

Si Hassan ibn Ali (AS) ay pinalaki ng Banal na Propeta (SKNK) at ni Imam Ali (AS) at napakaasikaso sa mga isyu ng lipunan noong siya ay nabubuhay pa. Dalawang beses niyang ibinigay ang lahat ng kanyang ari-arian para sa Panginoon. Tatlong mga beses din niyang ibinigay ang kalahati ng kanyang mga ari-arian sa mahihirap. Batay sa mga turo ng banal na Propeta (SKNK), si Imam Hassan (AS) ay may malalim at banal na pananaw sa mundo at kung ano ang nangyayari nito.

Sa gayong pananaw, ituturing niya ang mga paghihirap at mga kahirapan bilang mga regalo mula sa Panginoon upang dalisayin ang kaluluwa at puso ng isang tao. Iyon ang dahilan kung bakit hindi dapat pahintulutan ng tao ang kanyang espirituwal na kapangyarihan na masira ng mga paghihirap at mga problema sa buhay, ngunit dapat panatilihin ang kapangyarihang ito sa anumang kalagayan Ang isa tao ay nakakakuha pa ng higit na espirituwal na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagdaan sa mga problema at mga kahirapan.

Iyon ay isinalaysay mula kay Imam Hassan (AS) na sa panahon ng mga kahirapan at mga problema, nakikita ng isang tao ang Panginoon sa tabi niya, dahil ang Panginoon ang tanging pag-asa para sa mga nawalan ng lahat ng mga pag-asa.

Inilarawan ni Imam Hassan (AS) ang Panginoon nang ganito: "Siya ang pinagtutuunan ng sangkatauhan kapag nawalan siya ng pag-asa sa lahat ng iba pang mga kapangyarihan at lahat ng mga bagay maliban sa Panginoon."

Sa isa pang pagkakataon, tinanong siya ng isang tao na ilarawan ang Panginoon. Sinabi niya, “Ang bawat papuri at pagpupuri ay nauukol lamang sa Panginoon, Sino hindi natin alam ang simula o wakas, Sino hindi nauunawaan sa pamamagitan ng talino at Sino walang hangganan. Hindi Siya nababagay sa mga talino at mga imahinasyon at pag-iisip ng mga tao. Ang mga isipan ay hindi kayang unawain ang Kanyang mga katangian na sasabihin kung kailan Siya na. Siya ay hindi nilikha mula sa anumang bagay, ni nakikita sa anumang bagay, ni hindi nakikita sa anumang bagay, ni hiwalay sa mundo ng pagkakaroon. Nilikha Niya ang sangkatauhan, kaya Siya ang (nagpasimula ng lahat ng bagay). Ang Kanyang pinasimulan ay hindi pa nagagawa at anuman ang Kanyang naisin, ginawa Niya. Ito ang iyong Panginoon na aking Panginoon at ang Panginoon ng mundo.”

 

 

3478523

Name:
Email:
* Comment:
captcha