IQNA

Nagsagawa ng Asmaul Husna Tawasheeh sa Moske ng Propeta

12:01 - June 22, 2022
News ID: 3004226
TEHRAN (IQNA) – Nagsagawa ng Asmaul Husna Tawasheeh ang ilang kasapi ng Kumboy na Qur’anikong Noor ng Iran sa Moske ng Propeta sa Medina sa panahon ng paklalabay sa Hajj ngayong taon.

Ang Asmaul Husna ay tumutukoy sa 99 na mga pangalan ng Diyos na Makapangyarihan sa Islam. Ang ilan sa mga pangalan ay nabanggit sa Banal na Qur’an at iba pa sa hadith.

Ang piniling mga mambabasa, magsasaulo ng Qur’an at Tawasheeh na mga pangkat mula sa Iran ay ipinapadala sa Saudi Arabia sa panahon ng Hajj taun-taon upang magsagawa ng mga programa sa Qur’an sa banal na mga lungsod ng Mekka at Medina.

Kasama sa 20-na bilang na kumboy sa taong ito ang mga dalubhasa, mga qari at mga magsasaulo ng Qur’an pati na rin ang isang Tawasheeh (panrelihiyon na pag-aawit) na grupo.

 

 

 

3479393

Tags: tawasheeh ، hajj ، Medina
Name:
Email:
* Comment:
* :