IQNA

Ang Kaugnayan ng Tao at Uniberso sa Qur’anikong Pananaw sa mundo

18:31 - August 14, 2022
News ID: 3004425
TEHRAN (IQNA) – Anuman ang umiiral sa mundong ito, maging ang mga bagay na walang buhay, ay lingkod ng Panginoon at sumasamba sa Kanya. Ang mga bagay ay sumasamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pagiging naglilingkod sa sangkatauhan upang tulungan siyang maabot ang pagiging perpekto.

Ito ay dahil ang sangkatauhan ay may banal na sukat at lahat ng mga pangalan at katangian ng Panginoon ay maaaring mahayag sa kanya. Ang pagiging perpekto ng tao ay hindi posible kung hindi ginagamit ang mga bagay sa mundo.

Ito ay ayon sa kilalang iskolar ng pilosopiyang Islamiko na si Gholam Reza A’avani (ipinanganak noong 1943 sa Semnan, hilaga ng Iran).

Nagsalita si Dr Avani tungkol sa ilang mga aral mula sa aklat na Fusus al-Hikam (mga tatak ng karunungan) ni Muhyddin ibn Arabi, ang mga sipi nito ay ang mga sumusunod:

Mayroong isang talata sa Banal na Qur’an na naglalarawan sa sansinukob bilang lahat ng bagay na naroroon ay patuloy na nagpupuri sa Panginoon: “Ang pitong langit, ang lupa, at ang anumang nasa pagitan ng mga ito ay lumuluwalhati sa Kanya. Walang bagay na hindi lumuluwalhati sa Kanya at laging nagpupuri sa kanya, ngunit hindi mo naiintindihan ang kanilang papuri at pagluwalhati. Siya ay Lubos na Mapagpahinuhod at Lubos na nagpapatawad.” (Talata 44 ng Surah Al-Isra)

Bawat butil sa sansinukob ay gumagawa ng Tasbeeh (nagluluwalhati sa Panginoon). Ang ibig sabihin ng Tasbeeh ay ipahayag na walang pagsumpa sa Panginoon. Ang lahat ng bagay ay nagpupuri sa Panginoon para sa Kanyang pagiging perpekto.

Ang pilosopong Muslim na si Ibn Arabi (1165-1240 AD) ay nagsabi na ang lahat ng umiiral sa mundong ito ay nasa kamay ng mga tao at ang kanilang pagiging nasa paglilingkod sa mga tao ay isang gawa ng pagsamba. Ang lahat ay lingkod ng Panginoon at sa paglilingkod sa mga tao, ang mga bagay sa mundo ay sumasamba sa Panginoon. Ito ay dahil ang sangkatauhan ay may banal na sukat at lahat ng mga pangalan at katangian ng Panginoon ay maaaring mahayag sa kanya. Ang pagiging perpekto ng tao ay hindi posible kung hindi ginagamit ang mga bagay sa mundo.

 

Sinabi ni Ibn Arabi na ang mga anghel ay nagpatirapa sa harap ng tao dahil ang lahat ay nasa kanyang paglilingkod at dahil binigyan siya ng Panginoon ng eksistensyal na dignidad. Ang relihiyon ay dumating upang gisingin ang tao at ipabatid sa kanya ang katotohanang ito.

 

 

3480028

Name:
Email:
* Comment:
captcha