IQNA

Pelikula | Karangalan na Pagbigkas ni "Ahmed bin Yusuf" sa Pandaigdigan na mga Kumpetisyon sa Quran

Makikita mo ang karangalan na pagbigkas ni Ahmed bin Yusuf Al-Azhari, ang pandaigdigan na hukom ng Quran mula sa Bangladesh, mula sa mga talata 22 hanggang 29 ng Surah Mutafifin at Surah Nas at Hamd sa huling bahagi ng unang araw ng Ika-40 na Pandaigdigan na Paligsahan sa Quran

4200183