IQNA

Pinupuri ng Sugo ng Saudi ang Pandaigdigan na Paligsahan sa Quran ng Iran

18:18 - February 19, 2024
News ID: 3006654
IQNA – Pinuri ng embahador ng Saudi Arabia sa Iran ang pandaigdigan na paligsahan sa Quran ng Islamikong Republika bilang napakahalaga at mahalaga.

Bumisita si Embahador Abdullah bin Saud al-Anzi sa lugar ng Ika-40 na Pandaigdigan na Paligsahan sa Quran ng Iran sa Bulwagan ng Matataas na Puno ng Pamahalaan sa Tehran noong Sabado ng gabi.

Napanood niya ang pagganap ng kalahok ng Saudi gayundin ang mga mula sa Lebanon, Palestine at ilang iba pang mga bansang Muslim.

Gaya ng itinagubilin ng lupon ng mga hukom, binibigkas ng Saudi qari ang mga Talata 21 at 22 ng Surah An-Nur:

“Mga mananampalataya, huwag kayong sumunod sa mga yapak ni satanas, sapagkat yaong mga sumusunod sa mga yapak ni satanas, siya ay nag-uutos sa kahalayan at kahihiyan. Ngunit dahil sa kagandahang-loob ng Allah sa inyo, at sa Kanyang Awa, walang sinuman sa inyo ang magiging dalisay; ngunit nililinis ni Allah ang sinumang Kanyang ibig; Si Allah ang Nakakarinig, ang Nakakaalam. Huwag hayaan ang mga nasa inyo na nagtataglay ng kagandahang-loob at sagana ay sumumpa na hindi magbibigay ng mga kamag-anak, at ang mga dukha, at ang mga lumikas sa landas ni Allah. Hayaan silang magpatawad at magpatawad. Hindi ka ba nagnanais na patawarin ka ni Allah? At si Allah ang Mapagpatawad, ang Pinakamaawain."

Tinanong ng IQNA tungkol sa kanyang pagtatasa sa kaganapang Quraniko sa ibang pagkakataon, inilarawan ng embahador ng Saudi ang pandaigdigan na kumpetisyon sa Quran ng Iran bilang "napakahalaga at mahalaga."

Idinagdag ni Al-Anzi na ang paglahok ng kinatawan ng Saudi Arabia ay naaayon sa pagpapahalaga sa kahalagahan ng kumpetisyon.

Magbasa pa:

  • Unang Araw ng Ika-40 na Iran na Pandaigdigan na Kumpetisyon sa Quran: Mga Binigyang-diin

Sa pag-alis sa lugar ng paligsahan, nakipag-usap si al-Anzi sa Saudi qari, pinuri ang kanyang pagganap at hinihiling na magtagumpay siya.

Saudi Envoy Lauds Iran’s Int’l Quran Contest

Ang huling ikot ng Ika-40 na Pandaigdigan na Paligsahan sa Quran ng Iran ay nagsimula sa Tehran noong Huwebes na may salawikain na "Isang Aklat, Isang Ummah, Aklat ng Paglaban".

Ayon sa mga tagapag-ayos, mahigit 110 na mga bansa ang nagparehistro para sa kumpetisyon at 69 na mga talaan sa panghuli mula sa 44 na mga bansa ang kuwalipikado para sa panghuling ikot pagkatapos ng paunang pagtatabing.

Ang kumpetisyon ay magpapatuloy hanggang Martes, Pebrero 20, at ang mga nanalo ay iaanunsyo at igagawad sa seremonya ng pagsasara sa Miyerkules, Pebrero 21.

 

3487229

captcha