IQNA

Hazrat Muhammad (SKNK); Propeta ng Awa

“Siya ang nagpadala sa mga taong walang pinag-aralan ng isang sugo mula sa kanila, binibigkas sa kanila ang Kanyang mga talata, dinadalisay sila, at itinuro sa kanila ang Aklat at karunungan.” Surah Juma’ah, talata 2

Hazrat Muhammad (SKNK); Propeta ng Awa